Muzikoterapie

V rámci studijního modulu Muzikoterapie navštívili studenti vyšší odborné školy, oboru Sociální práce a sociální pedagogika (1. a 3. roč.) Dětské a dorostové detoxikační centrum v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Detoxikační centrum v Praze je ojedinělé i v České republice. Specializuje se na akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách.

Léčba je zaměřena nejen na zvládnutí abstinenčních příznaků, ale i na motivační trénink prostřednictvím intenzivní individuální a skupinové motivační terapie a aktivit pro volný čas (muzikoterapie, arteterapie, keramická dílna).

Zjišťovali jsme a ověřili jsme si vliv hudby a jejího působení na člověka v tomto specializovaném zařízení.

Byli jsme hrdi na to, že několik let zde úspěšně působila absolventka naší vyšší odborné školy z oboru Sociální práce a sociální pedagogika. Úspěšně zvládala muzikoterapeutické působení těchto mladistvých, využívala aktivní i receptivní muzikoterapii individuální i skupinovou formou.

Exkurze byla pro nás nejen zajímavá, nýbrž i odborně velmi přínosná.

Jana Háková & studenti VOŠ